De Stichting Carrefour, een dagelijks engagement

Samen met de ondersteunde verenigingen, zet de Stichting Carrefour zich elke dag in voor haar missie van algemeen belang, zowel op Belgisch als internationaal niveau. De Stichting engageert zich in haar strijd tegen tegen uitsluiting en armoede door op twee vlakken te helpen: solidaire voedselverdeling en humanitaire noodhulp.

In 2016 heeft de Stichting Carrefour 97 projecten ondersteund in 16 landen, allemaal gedragen door partnerverenigingen. 

Solidaire voedselverdeling
 

Sinds 2000 neemt de Stichting Carrefour voedsel als uitgangspunt voor alle verschillende acties ten voordele van kwetsbare mensen, mensen in moeilijkheden of behoeftigen en dat over de hele wereld. De Stichting helpt door campagnes te organiseren en te coördineren om essentiële producten binnen te halen en in te zamelen. De laatste editie van de Solidariteitsklik is hiervan een geslaagd en succesvol voorbeeld. De Stichting neemt deel aan de ontwikkeling en de werking van solidaire kruidenierswinkels. De Stichting ondersteunt ook innoverende landbouwprojecten en promoot de opleiding van mensen die moeilijk aan werk geraken.Tenslotte promoot de Stichting Carrefour gezonde en evenwichtige voeding door middel van voedingsprogramma’s bij behoeftigen over de hele wereld.

Noodhulp

Noodhulp is een andere belangrijke pijler van de Stichting Carrefour. In geval van een natuurlijke of industriële ramp in een land waar Carrefour gevestigd is, geeft de Stichting humanitaire, materiële, financiële en logistieke hulp aan mensen in nood. De Stichting helpt door de knowhow en de expertise van de groep Carrefour ter beschikking te stellen om de humanitaire hulp zo efficiënt mogelijk ter plaatse te krijgen. Deze hulp is onmiddellijk en solidair: de Stichting Carrefour, Carrefour Italië en Caritas zijn op 24 augustus 2016 ter hulp gesneld van de slachtoffers van de aardbeving met een kracht van 6,2 in Centraal-Italië door 92.000 euro te schenken om drinkwater, conserven en hygiënische producten ter plaatse te krijgen.

Steun aan projecten

De Stichting steunt lokale verenigingen zonder winstoogmerk.

De Stichting geeft financiële steun aan structuren die werden geselecteerd om de kwaliteit en langetermijnwerking van hun acties en begeleidt hun ontwikkeling om hun project te consolideren.

Meer weten over de Stichting Carrefour ?
http://www.fondation-carrefour.org/fr