Nieuwe mobiele sociale kruidenier: de KABA Caravan

De Fondation Carrefour engageert zich voor een socialere voedselbedeling. Dit jaar helpt ze een nieuwe mobiele sociale kruidenier financieren in de regio van Noord-Brugge: de KABA Caravan.

De Carrefourwinkels uit de regio van Noord-Brugge werken al enkele jaren samen met de sociale kruidenier KABA, onder andere door de schenking van voedingsoverschotten en speciale acties zoals de Solidaire Klik.

Bij de laatste Solidariteitsklik (eind 2016 - begin 2017) ontving Kaba een cheque van € 13 000, dankzij z’n samenwerking met 4 Carrefourwinkels (Hyper en Market). Het geld werd besteed aan materiaal om hun infrastructuur, transport en de bewaring van het voedsel te verbeteren, voedsel dat ze krijgen van de plaatselijke Carrefour-winkels.

Deze samenwerking wordt nu nog verder uitgediept, aangezien de Fondation Carrefour de aankoop en uitrusting heeft gefinancierd van een caravan voor de sociale kruidenier van Brugge. De bedoeling? Een mobiele sociale kruidenier aanbieden die in staat is om nog meer mensen te bereiken.

Beter bereiken wie hulp nodig heeft

Wie over erg beperkte middelen beschikt, kan bij de KABA producten kopen aan lagere prijzen.

Het idee om een mobiele sociale kruidenier in het leven te roepen, is ontstaan uit een eenvoudige vaststelling: te veel behoeftigen zijn niet in staat zich naar het centrum van Brugge te begeven om gebruik te maken van deze dienstverlening. Daarom heeft de KABA dit nieuwe concept gelanceerd. Als de mensen niet tot bij De KABA raken, dan komt De KABA tot bij hen.

Caravane Kaba - Fondation Carrefour

De KABA Caravan reist rond in de regio van Brugge om dichter bij de mensen te raken. Ze kunnen er koffie of soep drinken en de tijd nemen om te praten en mensen te ontmoeten. Zo vertrekken ze niet alleen met basis levensmiddelen, maar ook met de glimlach.

Ieder maandag werden er gerechten gedeeld dankzij de voedseloverschotten van de sociale kruidenier.

De Fondation Carrefour is er trots op zo bij te dragen tot een solidaire voedselbedeling.