Onze lokale producenten

Sinds 2012 verkopen de Carrefour-hypermarkten lokale producten. Vandaag spreken we over meer dan 10.000 streekproducten van 711 producenten in heel België. Indrukwekkend! Onze samenwerking is gebaseerd op het respecteren van een ethisch charter, goedgekeurd door provinciale overheden en ministeries. Dat charter is gebaseerd op 7 engagementen.
 

De 7 engagementen

1. We bewerkstelligen een rechtstreekse relatie tussen het team van de winkel en de producenten

We betrekken de aankoopcentrales en de logistiek niet bij het proces. De producenten leveren rechtstreeks aan de winkels.

2. We passen ons aan het seizoensgebonden productievolume aan

We leggen geen leveringsvolumes op. We passen ons aan het natuurlijke productieproces aan, we respecteren de seizoenen en het tempo van de producent.

3. We stellen een correcte aankoopprijs voor en vergoeden de producenten snel

Om alle schakels in de productieketen te respecteren, engageren we ons om de eerlijke aankoopprijs van de producent te betalen. Bovendien betalen we de goederen binnen de 30 dagen.

4. We leggen geen exclusiviteitsclausule op

We geven de producent de kans om zijn producten te verkopen aan andere klanten en wijzen hem erop dat het gevaarlijk is om 20% van zijn ZC te laten afhangen van eenzelfde klant. Zo blijft de producent baas over zijn eigen activiteiten.

5. We garanderen transparantie over de herkomst en de authenticiteit van het product

De gegevens (naam en adres) van de producten staan duidelijk vermeld op elke verpakking.

6. We vereenvoudigen de administratieve procedures

We hebben een vereenvoudigd contract, aangepast aan de lokale producenten, opgesteld. Op die manier hebben we ook de introducties vereenvoudigd en versneld.

7. Onze lokale producenten krijgen een speciale behandeling

Om een bevoorrechte relatie op te bouwen met onze producenten, krijgen de producten een eigen plaats in de winkel en verloopt de levering altijd snel.

Deze 7 Carrefour-engagementen stelden we samen met de lokale producenten op en staan in het aangepast contract, goedgekeurd door provinciale overheden en ministeries.

Steun samen met ons de lokale producenten!