Bio, wat is dat?

Een bioproduct kopen is synoniem voor het consumeren van een gezond, vers en milieuvriendelijk product. Bioproducten zijn het resultaat van een biologische landbouw die geen chemische synthetische producten of GGO gebruikt. Chemische meststoffen of onkruidverdelgers zijn verboden. Dieren krijgen uitsluitend voeder dat volgens biologische normen werd geteeld. Bioproducten zijn het resultaat van productiemethodes die de gezondheid van mens en natuur respecteren, waardoor ze al hun voedingskwaliteiten behouden. Om akkers vruchtbaar en productief te houden en tegelijk het grondwater en de biodiversiteit te beschermen, maakt biologische landbouw geen gebruik van GGO, pesticides of synthetische meststoffen.    

Wat

Le bio belge

Nous soutenons les producteurs belges et les produits bien de chez nous. C’est grâce à cela que nous pouvons vous proposer des produits bio 100% belges comme notre pain, notre beurre, nos fraises, notre poulet, notre viande...     

Le bio garanti

Les produits bio doivent respecter les règles éthiques de l’agriculture biologique. Ne pensez pas que produits bio à petit prix équivaut à produits bio de moindre qualité. Tous nos produits doivent répondre à des normes strictes contrôlées et certifiées par des organismes officiels ou indépendants. Ils sont garantis sans OGM, pesticides, additifs ou produits chimiques. 

Belgische bio

We zetten ons in om Belgische producenten te ondersteunen en producten van bij ons te promoten. Daarom bieden wij je een brede waaier aan van 100% Belgische bioproducten, zoals ons brood, onze boter, onze aardbeien, onze kip, ons vlees, ...

Gegarandeerd bio

Bioproducten voldoen aan alle ethische regels van de biologische landbouw. Maar bioproducten aan kleine prijzen zijn geen bioproducten van lagere kwaliteit. Al onze bioproducten moeten beantwoorden aan strikte normen, gecontroleerd en gecertificeerd door officiële en onafhankelijke instanties. Ze bevatten gegarandeerd geen GGO, pesticides, additieven of chemicaliën.