Carrefour-acties ten voordele van een duurzame visvangst

Het probleem van overbevissing belangt ons allemaal aan. Voor Carrefour is het dan ook essentieel dat de visgronden duurzaam worden beheerd en op peil worden gehouden, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. De doelstelling is dat tegen 2020 één op twee verkochte vissen in de winkels van Carrefour op duurzame wij ze gevangen werd.

 

Pêche durable - Carrefour

Om toch tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar vis, is het aandeel gekweekte vis groter en groter geworden. Toch kan ook die productiewij ze nefaste gevolgen hebben voor het milieu. Om die tegen te gaan, gelooft Gilbert Vanderlinden, Inkoper Vis Carrefour Belgium, in de positieve rol van duurzame visvangst en van de sensibilisering van de consumenten.

 

Kom on actie met Carrefour

Carrefour wil producten uit de zee aanbieden, die duurzaam werden gevangen, met respect voor onze kostbare natuurlijke voedselbronnen. Als je kies voor vis met het MSClabel (Marine Stewardship Council), of met het ASC-label (Aquaculture Stewardship Council), hebt je de garantie dat je vis of zeevruchten heeft gekocht uit de duurzame visvangst of verantwoorde aquacultuur. Op die manier helpen we gezonde oceanen boordevol leven in stand houden.

Duurzaam aanbod, goede keuze

Carrefour mikt echter ook op een divers aanbod, zodat de vraag beter kan worden verdeeld over verschillende vissoorten, terwijl we tegelijk rekening houden met de seizoenen op zee. Net als bij groenten en fruit hebben vissen een vangstseizoen. Daarom varieert ons aanbod voortdurend in de loop van het jaar.

« We hebben respect voor bedreigde vissoorten. Vanzelfsprekend bannen we de verkoop van soorten die onder druk staan. We kiezen voor verantwoorde visvangsttechnieken, met zo klein mogelijke impact op het ecosysteem. We beschermen de jonge vissen door per vissoort minimale groottes vast te leggen. Zo voorkomen we de vangst van onvolgroeide, jonge vis » vertelt Gilbert Vanderlinden.

Een transparante labelisering

In de visafdeling bij elke Carrefour geven bordjes aan hoe en waar de vis geproduceerd werd (gevangen of gekweekt), met welke techniek en welke labels ze krijgen.

Pêche durable Carrefour